NOBASIL SPN
 
Opis:
Doska NOBASIL SPN sa vyrába z minerálnej vlny spájanej umelou živicou. Je v celom priereze hydrofobizovaná.
Použitie
Doska NOBASIL SPN je určená na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu plochých jednoplášťových nepochôdznych striech so spádovaným podkladom
a mechanickým kotvením do únosných stropných konštrukcií.
opýtajte sa nás >>
 
NOBASIL SPE
 
Opis:
Doska NOBASIL SPE sa vyrába z minerálnej vlny spájanej umelou živicou. Je v celom priereze hydrofobizovaná.
Použitie
NOBASIL SPE sa používa na izoláciu plochých jednoplášťových, nepochôdznych striech. V prípade, že strecha nemá požadovaný prirodzený spád, používajú sa na jeho vytvorenie spádové dosky NOBASIL SPE. Spádovanie sa vytvára postupným opakovaným radením základných typov spádovaných dosiek A, B, C, v kombinácii s vytypovaným druhom rovných dosiek tak, aby sa stykové spáry jednotlivých vrstiev izolácie vystriedali.
opýtajte sa nás >>
 
NOBASIL SPE spádová doska
 
Opis:
Doska NOBASIL SPE sa vyrába z minerálnej vlny spájanej umelou živicou. Je v celom priereze hydrofobizovaná.
Použitie
NOBASIL SPE sa používa na izoláciu plochých jednoplášťových, nepochôdznych striech. V prípade, že strecha nemá požadovaný prirodzený spád, používajú sa na jeho vytvorenie spádové dosky NOBASIL SPE. Spádovanie sa vytvára postupným opakovaným radením základných typov spádovaných dosiek A, B, C, v kombinácii s vytypovaným druhom rovných dosiek tak, aby sa stykové spáry jednotlivých vrstiev izolácie vystriedali.
opýtajte sa nás >>
 
NOBASIL SPS
 
Opis:
Doska NOBASIL SPS sa vyrába z minerálnej vlny spájanej umelou živicou. Je v celom priereze hydrofobizovaná.
Použitie
Doska NOBASIL SPS je určená na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu plochých jednoplášťových
pochôdznych striech a do strešných konštrukcií staticky namáhaných.
opýtajte sa nás >>
 
NOBASIL SAE/SAS
 
Opis:
Dosky NOBASIL SAE a NOBASIL SAS majú z funkčnej strany nanesenú asfaltovú vrstvu, v min. hrúbke 2-3 mm. Táto asfaltová vrstva je chránená krycou mikrofóliou, ktorá pri procese natavovania hydroizolácie vyhorí. Dosky sú v celom priereze hydrofobizované.
Použitie
Dosky NOBASIL SAE a NOBASIL SAS sú určené na tepelnú, zvukovú
a protipožiarnu izoláciu plochých jednopláštových striech s priamym natavovaním hydroizolačného asfaltového pásu. Asfaltová vrstva zabezpečuje kvalitné celoplošné natavenie hydroizolačného pásu.
opýtajte sa nás >>
 
NOBASIL SKS/SKE
 
Opis:
Kompletizované dosky NOBASIL SKS A NOBASIL SKE majú jednostranne nalepený hydroizolačný asfaltový pás s presahom 100 mm na dvoch priľahlých stranách dosky. Sú v celom priereze hydrofobizované.
Použitie
Kompletizované dosky NOBASIL SKS A NOBASIL SKE sú určené na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu plochých striech. Dosky NOBASIL SKS a NOBASIL SKE sa k podkladu kotvia lepením a mechanicky tanierovými rozperkami. Po osadení je konštrukcia strechy okamžite spôsobilá na krátkodobé užívanie.
opýtajte sa nás >>
 
NOBASIL atikový klin
 
Opis:
Konštrukèný prvok z minerálneho vlákna ukladaný pri styku vodorovnej
tepelnej izolácie s atikovým múrom plochej stechy.
Použitie
– pre ploché strechy
opýtajte sa nás >>